Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Pęcław 28, 67-221 Białołęka

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
– realizacji umowy;
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego

Sp. z o.o

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.